wtorek, 11 marca 2014

Bardzo ładny gest Warszawskich adwokatów

"Z narastającym niepokojem warszawscy Adwokaci obserwują wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie. Jako, że Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa , a w szczególności - mając świadomość , iż okoliczności wymagają podjęcia niezwłocznych działań, powołana została grupa adwokatów deklarujących udzielanie pomocy prawnej Ukraińcom.
Wszystkie osoby , które nadeślą zapytania (także w języku ukraińskim) na adres mailowy adwokaci@ukraincom.pl uzyskują wszechstronną , profesjonalną pomoc.

Przedsięwzięciu patronuje Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adwokat Paweł Rybiński.
Zespół do spraw Komunikacji Społecznej, Wizerunku i Działalności Pro Bono
Okregowej Rady Adwokackiej w Warszawie"


wiadomo o co chodzi.. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz